Zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym

12 lipca 2014 weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zakres zmian obejmuje między innymi wysokość opłat. Nowe przepisy wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r.,...