Zmiany w prawie budowlanym-zniesienie pozwolenia na budowę ?

Ostatnio głośno jest o proponowanych zmianach w prawie budowlanym, najbardziej dyskutowaną kwestią jest zniesienie pozwolenia na budowę w przypadku budowy lub rozbudowy budynków jednorodzinnych. W przypadku inwestycji nie oddziałujących poza obszar własnej działki zamiast pozwolenia na budowę Starostwo przyjmować będzie zgłoszenie robót budowlanych. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia. Powyższe zmiany nie oznaczają braku konieczności opracowania projektu budowlanego zgodnego w formie z rozporządzeniem, oznacza jedynie zmianę procedury wydawania zgody przez starostwo. W obecnej sytuacji prawnej urząd ma 65 dni na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, po nowelizacji czas ten ma skrócić się teoretycznie do 30 dni. Jeżeli urząd nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia będzie to oznaczać milczącą zgodę i pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych. Przewidywane jest także zniesienie obowiązku załączania zapewnień dotyczących dostawy wody i elektryczności oraz konieczności uzyskania zgody zarządcy drogowego na lokalizację zjazdu.

Czy proponowane zmiany ułatwią życie inwestorom i projektantom? Czas pokaże.