Adaptacja projektu typowego

Adaptacja projektu typowego, gotowego (Gdynia, Kartuzy, Puck, Żukowo, Kościerzyna, Tczew, Wejcherowo, Bytów, oraz całe województwo pomorskie)

Jeżeli już posiadają Państwo projekt gotowy (inaczej typowy lub katalogowy) to kolejnym krokiem na drodze do posiadania wymarzonego domu jest sprawnie przeprowadzona adaptacja projektu typowego. Adaptację wykonuje uprawniony architekt wraz z projektantami branży konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej. Adaptacja projektu uwzględnia konkretne warunki geologiczne, kształt działki, odległość od innych obiektów budowlanych oraz zaopatrzenie w media. Etap adaptacji to także moment na wprowadzenie ewentualnych zmian w projekcie typowym (mieszczących się w zakresie zmian, na których zgodę wyraża autor projektu typowego). Najistotniejszą kwestią przed zakupem projektu typowego jest sprawdzenie przez uprawnionego architekta czy spełnia on warunki zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku decyzji o warunkach zabudowy w celu uniknięcia niepotrzebnych kosztów.

Czym jest i co zawiera adaptacja projektu typowego?

Adaptacja projektu typowego lub gotowego (architektoniczno-budowlanego) polega na wprowadzeniu zmian do projektu typowego stosownie do potrzeb i wymagań Inwestora oraz do wymagań urzędów (dostosowanie do zapisów decyzji o warunkach zabudowy lub zapisów obowiązującego planu miejscowego). Wprowadzenie zmian w projekcie odbywa się w zakresie rysunkowym i tekstowym. Zmiany muszą być naniesione na oryginale projektu gotowego trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym. Adaptację projektu typowego wykonuje architekt posiadający uprawnienia do projektowania. Wykonana przez nas adaptacja projektu typowego składa się z:

 • Projektu zagospodarowania terenu.

  Opracowany w skali 1:500 – zawiera wrysowany budynek z instalacjami wewnętrznymi na działce tj. (wodociągową, kanalizacji, elektryczną WLZ oraz w razie konieczności instalacją gazową i teletechniczną) wraz z planowanymi zjazdem na działkę (uzgodnionym z właściwym gestorem drogi) dojściami, lokalizacją śmietnika itp. naniesionymi na mapę do celów projektowych wraz z opisem i bilansem powierzchni. Uzgodnienie projektu zagospodarowania działki z projektem przyłączy z właściwymi gestorami mediów oraz uzgodnienie z referatem koordynacji właściwego wydziału geodezji usytuowania projektowanych przyłączy w pasie drogowym.
 • Załączniki.

  Dokumenty uzyskane z urzędów i od gestorów, odpisy uprawnień i przynależności do izb zawodowych projektantów, informacja bioz etc, oświadczenia projektantów dotyczące zgodności opracowanego projektu z przepisami.
 • Projekt architektoniczno – budowlany.

  Uzupełnienie projektu gotowego o podpisy i datę oraz dostosowania do warunków miejscowych projektu gotowego, sprawdzenie rozwiązań projektowych i uzyskanie odpowiednich opinii.
 • Adaptacja projektu konstrukcji budynku – adaptacja na etapie projektu technicznego

  Adaptacja fundamentów budynku do warunków gruntowo-wodnych. Sprawdzenie konstrukcji całego budynku w zakresie jej dostosowania do lokalnych warunków gruntowych i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej. Podpisanie projektu przez autora adaptacji domu do konkretnej lokalizacji. Sprawdzenie projektu oryginalnego i wykonanie adaptacji dostosowującej dokumentację do obowiązujących przepisów i norm.
 • Adaptacja projektu instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku – adaptacja na etapie projektu technicznego – Sprawdzenie poprawności przyjętych rozwiązań w projekcie typowym przez uprawnionych projektantów.

Zajmujemy się w Państwa imieniu wszelkimi formalnościami, wizytami w urzędach aż do uzyskania pozwolenia na budowę. Obsługujemy wszystkie starostwa województwa pomorskiego (m in. Kartuzy, Tczew, Kościerzyna, Puck, Gdańsk, Słupsk, Lębork, Wejherowo, Bytów).

Opracowania dodatkowe

Do projektowanego domu potrzebne będą także przyłącza: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej lub zbiornika szczelnego (szamba), czasami także przyłącza gazowe. Zajmiemy się opracowaniem projektów przyłączy oraz jeżeli nie będzie możliwości zrzutu ścieków do kanalizacji także projektem zbiornika szczelnego lub przydomowej oczyszczalni ścieków dla Państwa domu. Dodatkowo zapewnimy wykonanie mapy do celów projektowych oraz badania geologiczne. Wycena projektów przyłączy możliwa po uzyskaniu warunków technicznych od gestora.

Oferta dla Państwa

Współpracujemy z licznymi firmami oferującymi projekty typowe domów i możemy Państwu zaoferować atrakcyjną cenę, jeśli kupicie wybrany projekt za naszym pośrednictwem, np.:
ARCHON – do 10% rabatu
EXTRADOM – do 10% rabatu (rabat łączony z innymi promocjami)

Jeżeli posiadają Państwo już projekt typowy, prosimy o przesłanie nam linku do projektu lub jego skanu wraz z mapą do celów informacyjnych, wypisem z planu miejscowego lub decyzję o warunkach zabudowy. Otrzymają Państwo wówczas indywidualną wycenę adaptacji.

Działamy głównie w obszarze: Gdynia, Gdańsk, Wejherowo, Kartuzy, Puck, Pruszcz Gdański, Żukowo, Kościerzyna, Tczew, Starogard Gdański, Bytów, Lębork oraz całe województwo pomorskie.