Nowe prawo budowlane wchodzi w życie już 28 czerwca 2015

utworzone przez: MM Studio | 17 czerwca 2015 | | 0 komentarzy

Nowe prawo budowlane wchodzi w życie 28 czerwca.
Najważniejszą zmianą dla prywatnego inwestora jest zniesienie obowiązku uzyskania decyzji pozwolenia na budowę dla budynku jednorodzinnego.
Dotyczy to jednak tylko budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania (określany przez projektanta) mieści się w całości w granicy działki inwestora Jeśli budynek projektowany jest na kilku działkach, to obszar oddziaływania musi ograniczać się do powierzchni wszystkich tych działek.
Konieczne jest bowiem sporządzenie projektu budowlanego domku, przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami. Do wniosku o zgłoszenie należy załączyć cztery egzemplarze projektu, oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz decyzję o warunkach zabudowy, jeśli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Kolejną zmianą jest brak konieczności uzyskania od gestorów sieci zapewniania o dostępie do mediów .
Wprowadzone zmiany w zakresie budynków jednorodzinnych umożliwią teoretycznie skrócenie czasu potrzebnego na uzyskanie .
Projektant będzie miał mimo wszystko większy zakres prac, poszerzony o dokładne określenie obszaru oddziaływania inwestycji- (w nowych przepisach nie ma określonego jasno sposobu wyznaczania takiego obszaru), forma projektu budowlanego nie ulegnie zmianie i będzie musiała zawierać wszystkie opracowania tak jak do tej pory.
W przypadku gdy obszar oddziaływania obejmie sąsiednie działki pozwolenie na budowę będzie wydawane w trybie dotychczasowym.

Masz do nas pytanie z tego zakresu?

Przeczytaj pozostałe wpisy