Zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym

utworzone przez: MM Studio | 4 września 2014 | | 0 komentarzy

12 lipca 2014 weszła w życie nowelizacja ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zakres zmian obejmuje między innymi wysokość opłat. Nowe przepisy wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2013 r., kwestionujący upoważnienie do określenia w rozporządzeniu, a nie w ustawie, opłat za czynności związane m.in. z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Ustawa wprowadza nowe zasady pobierania tych opłat i wprost określa ich wysokość w załączniku do ustawy. Zmiany w prawie geodezyjnym mają usprawnić m.in. wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych oraz zakładanie i prowadzenie baz danych, ewidencji i rejestrów.
Dla inwestorów oznacza to zmianę wysokości opłaty za np wypis i wyrys z rejestru gruntów. Każde starostwo ma dowolność w interpretacji nowych tabel z opłatami i współczynnikami co owocuje sporym rozdźwiękiem w w wysokości poboru opłat i tak na przykład w starostwie powiatowym w Pucku za wypis i wyrys z rejestru gruntów uproszczony zapłacimy 10 PLN od działki, a w starostwie powiatowym w Kartuzach za ten sam dokument zapłacimy 50 PLN od działki. Ustawa miała w założeniu ujednolicić wysokość opłat, a jak na razie jest wręcz odwrotnie
Dodatkowo ważna informacja dla projektantów: nie ma już zakładów uzgadniania dokumentacji projektowej ich miejsce zajęły referaty ds koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Co za tym idzie nastąpiła zmiana druków i wniosków oraz zasada działania posiedzeń. Teraz uzgodnieniu podlega wszystko co projektuje się w pasach dróg publicznych, a znika obowiązek uzgadniania uzbrojenia na działce należącej do inwestora. Oczywiście zakres jest ustalany dla każdej sprawy i też zależy od interpretacji danego starostwa. Projektanci, geodeci, inwestorzy i urzędnicy przyznają, że w chwili obecnej panuje chaos.

Masz do nas pytanie z tego zakresu?

Przeczytaj pozostałe wpisy